n.d. i) November 1829

Ignaz Moscheles’ Concert 

Stockholm

———————————

Note: Moscheles did not perform at Stockholm after-all

Advertisement

Heimdall (October 24, 1829): 184.

Den namkunnige Pianisten Moscheles, om hvars hotförväntande vi förut nämnt, tros vara här i början af nästa månad

Review

Heimdall (October 27, 1829): 188.

Med sista posten från Götheborg, har Hr Moscheles underrättat, att han genom familj-förhållanden, som kalla honom till Hamburg, blifvit hindrad att denna gång besöka Stockholm; men han hoppades snart kunna företaga en ny tur till Sveriges huvudstad.