26 November 1835

Second Concert by Erudito Musica

 

Rotterdam

Time: Evening, Half Past Six o’Clock

Programme

Part I  
Symphony Beethoven
Piano ConcertoMr. MoschelesMoscheles
From Die Felsenmühle: AriaM. de VrugtMozart
Overture, Der Berggeist Spohr
Part II  
Overture, Euryanthe Weber
From Zémire et Azor: PolonaiseM. de VrugtSpohr
Piano Fantasia, The Recollections of
Ireland with Orchestral Accompaniments
Mr. MoschelesMoscheles
Couplets based on the Anniversary of the Queen
(words by Foppe)
M. de VrugtVan Bree
Free Piano Fantasia, incl.
Mozart’s ‘Ich kann nichts tun’
Mr. Moscheles 
Principal Vocalists: Mr. WeberPrincipal Vocalists: M. de Vrugt    
Principal Instrumentalists: Mr. Moscheles
[Conductor: Mr. Johannes Bernardus van Bree]

———————————

Moscheles: In Rotterdam, wo es mir sogar mit dem Instrument schlecht erging, phantasirte ich über Mozart’s. „Ich kann nichts thun. als Dich beklagen“, womit ich diesmal mich meinte, und liess mich nicht zu einem zweiten Kampf mit diesen stockenden Tasten herausklatschen, wie sehr das Publikum es auch darauf anlegte. [AML I, 314.]

Advertisements

Rotterdamsche courant (November 24, 1835): 4.

*** ERUDITIO MUSICA.

TWEEDE CONCERT,

Donderdag den 26 November 1835.

P R O G R A M M A.

EERNESTE AFDEELING.

  1.  Sinfonie van L. van Beethoven.
  2.  Concert voor de Pianoforte, gecomponeerd en uitge voerd door den Heer J. Moscheles, Professor aan de Koninklijke Muzijk-Akademie te Londen.
  3.  Aria uit de Opera die Felsenmühle, van Reissiger, met Obligaat-Horen, gezongen door den Heer W. P.de C. Vrugt.
  4.  Ouverture van de Opera der Berggeist, van L. Spohr.

TWEEDE AFDEELING.

  1.  Ouverture van de Opera Euryanthe, van C. M. von Weber.
  2.  Polonaise van de Opera Zemire en Azor, van L. Spohr, gezongen door den Heer W. P. de C. Vrugt.
  3.  Souvenirs d’Irlande, groote Fantaisie voor de Pianoforte  gecomponeerd en uitgevoerd door den Heer J. Moscheles.
  4.  Coupletten ter gelegenheid van den Verjaardag van Neêrlands Koningin, woorden van Foppe, muzijk van J. B. van Bree, gezongen door den Heer W. P. de C. Vrugt.
  5.  Improvisatie op de Pianoforte, uitgevoerd door den Heer J. Moscheles.

De aanvang des avonds precies ten halfzeven ure.

NB. De Toegangkaartjes voor Vreemdelingen zijn te bekomen bij den Heer L. Plattner, op de Delftschevaart, alwaar het Introductieboek zal voorhanden zijn, en des avonds aan de Concertzaal.

Directeuren van het voornoemd Concert,

C. MUHLENFELDT.

B. TOURS.

S. GANZ

Rotterdamsche courant (November 26, 1835): 4.

L. PLATTNER heeft de eer ce berigeen, dat hij weder een compleer Assorcimenc PIANO’S van alle vormen nit de beste Fabrijken voorhanden heeft, waaronder bijzonder uitmuntende zijn de STAART- of CONCERT- STUKKEN van Pape, Pleyel en Stretcher, eerste qualiteit; daar deze nog weinig bekend zijn, zal het aan Kunstminnaren van dit vak een bijzonder genoegen geven, om den beroemden Heer J. Moscheles heden avond op her Concert een stuk uit de Fabrijk van Pape te Parijs te hooren bespelen…Rotterdam den 26 November 1835.

The Evening Chronicle (December 20, 1835): 3.

MR. MOSCHELES…He is now we believe, at Amsterdam, from whence he return by the way of the Hague, Rotterdam, Antwerp, and Brussels, and is expected in London about the middle of December.

Reviews

The Morning Post (January 8, 1836): 4.

Extract from the Constitutionnel of December 29, 1835.— “The celebrated pianist, Mr. Moschelles, who was expected at Paris, on his return from Germany, left Brussels some days ago to proceed to London. He has given concerts in the principal towns in Holland, at Antwerp, and Brussels. At most of these concerts he has played on pianofortes of the new construction of M. Paper, of Paris. All amateurs of that instrument have observed with pleasure that the first pianoforte players of England, as Mr. Moschelles, Cramer, and Mrs. Anderson, appreciate the important improvements made by M. Pape.

The Greenwich, Woolwich and Deptford Gazette, and West Kent Advertiser (January 9, 1836): 3.

M. Moscheles, the celebrated composer and pianiste, has been recently giving concerts at Amsterdam, the Hague, and Rotterdam, and latterly at Brussels, with great success.

Bell’s Life in London and Sporting Chronicle (January 10, 1836): 1. 

Moscheles has been recently giving concerts at Amsterdam, the Hague, and Rotterdam, and Brussels, with great success.

Caledonian Mercury (January 11, 1836): 2. 

Moscheles has been recently giving concerts at Amsterdam, the Hague, and Rotterdam, and Brussels, with great success.

Revue et Gazette Musicale de Paris (January 24, 1836): 29-31.

Bruxelles, le 20 janvier 1836.

MOSCHELÈS.

Le célèbre pianiste Moschelès, retournant de Hambourg à Londres, a pris, avec toute sa famille, sa route par la Hollande et la Belgique. Ses pas n’ont été marqués que par les succès de son immense talent. A Amsterdam, à Rotterdam, à La Haie, il a donné des concerts, où les nombreux amateurs de bonne musique, que renferme la Neerlande, s’étaient réunis pour admirer et applaudir le virtuose et le compositeur.