19 November 1829

Ignaz Moscheles’ Soiree

 

Copenhagen

Programme

Free Piano FantasiaMr. Moscheles 
Piano PieceMr. Weyse 
Principal Instrumentalists: Messrs. Moscheles, Weyse

———————————

Reviews

Den Kongelige privilegerede Viborger Samler (November 28, 1829): [3].

I Torsdags gav Professor Moscheles en Souper, til hvillen en stor Deel Virtuoser og andre Kunstnere vare indbudne. Efter Bordet glædede den berømte Tonekunstner sine Gjæster ved at foredrage nogle Variationer over er opgivet Thema. Ogsaa Prof. Weyse satte sig til Flygelet og henrev ikke mindre end Hiin ved sit geniale Spil. Fürstenau fra Dresden var ogsaa tilstede.

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende (November 28, 1829): [4].

Torsdagen den 19de Dennes gav Prof. Moscheles en Soupee, ril hvilken en stor Deel Virtuoser og andre Kunstnere vare indbudne. Efter Bordet glædede den berømte Tonekunstner sine Gjæster ved al foredrage nogle Variationer over et opgivet Thema. Ogsaa Prof. Weyse satte sig til Flygelet og henrev ikke mindre end Hiin ved sit geniale Spil. Fürstenau fra Dresden var ogsaa tilstede