12 October 1829

Concert for Prince Christian

 

Copenhagen

✗Programme

Principal Vocalists: Mrs. Midler-Hauptmann
Principal Instrumentalists: Messrs. Guillou, Moscheles

———————————

Reviews

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende (October 21, 1829): [3].

Den 12te Dennes om Aftenen var Concert hos Hs. K. H. Prinds Christian, i hvilken Madame Milder-Hauptmann, samt dHr. Prof. Moscheles og Guillon nøde den Ære at lade sig høre.

Allgemeines Wochenblatt (October 22, 1829): [1].

Kopenhagen den 20. Octbr.

Madame Milder-Hauptmann, Prof. Moscheles und Guillot haben sich neulich in einem Concert bei S. K. H. dem Prinzen Christian.