12 November 1829

Ignaz Moscheles’ Concert

 

Elsinore: Helsingørs Klubsal

✗Programme

Principal Instrumentalists: Mr. Moscheles

———————————

Charlotte: Unter den vielen Einladungen zu Concerten, die ihm aus der Nachbarschaft zugingen, erschien ihm nur das eine in Helsinör annehmbar…das Concert, das nur die zwei Tage der Hin-und Herreise in Anspruch nahm, verlief so günstig, als er nur wünschen konnte. [AML I, 220]

Advertisement

Kiøbenhavnsposten (November 10, 1829): 730.

Af den berømte Pianist og Componist Professor Moscheles, er en Concert bebudet i Helsingørs Klubsal paa Torsdag den 12te dennes

Review

Kiøbenhavnsposten (November 30, 1829): 774.

…Det var saaledes trediegang, al bemældte Byes Indvaanere sik Leilighed til at høre denne udmærkede Floitenist [Guillou], nemlig deels ved hans egen Concert i Begyndelsen af Novembermaaned, deels ved Prof. Moscheles ligesaa udmærkede, sem talrigt besøgte Concert i samme Sal ben 12te Novbr., hvori han udførte adskillige No.