28 November 1835

Ignaz Moscheles’ Concert

 

Breda: Amicitia Hall

Tickets: 1 Gulden

Programme

Free Piano FantasiaMr. Moscheles 
Grand Piano Variations on a Military March
with Orch. Accomp. (Alexander Variations)
Mr. MoschelesMoscheles
Piano ConcertoMr. MoschelesMoscheles
Piano Fantasia, The Recollections of Ireland
with Orchestral Accompaniments
Mr. MoschelesMoscheles
Principal Instrumentalists: Mr. Moscheles

———————————

Moscheles: In Rotterdam, wo es mir sogar mit dem Instrument schlecht erging, phantasirte ich über Mozart’s. „Ich kann nichts thun. als Dich beklagen“, womit ich diesmal mich meinte, und liess mich nicht zu einem zweiten Kampf mit diesen stockenden Tasten herausklatschen, wie sehr das Publikum es auch darauf anlegte. [AML I, 314.]

Advertisements

Bredasche courant (November 26, 1835): 2.

Wij kunnen met genoegen de liefhebbersu der Toonkunst onzer stad en omstreken aankondigen, dat de heer J. Moscheles, professor der koninklijke akademie van muzijk te Londen, wiens uitmuntend piano-spel de algemeene toejuiching op een Concert in de vorige week te ‘s Hage gegeven, mogt ten deel vallen, bij gelegenheid [*] doorreize naar Frankrijk, zijn talent ook in onze stad zal deen hooren, op cen Concert ’t welk zal plaats hebben op aanstaanden Zaturdag, in de zaal van het lokaal AMICITIA. (Men zie verder het berigt deswege onder de Advertentien).

Bredache courant (November 26, 1835): 4.

***De Heer MOSCHELES, Professor der Koninklijke Muziek-Akademie te Londen, aal de Eer hebben op aanstaanden Zaterdag den 28sten November, alhier in de Zaal AMICITIA te geven: Een Groot CONCERT op de Piano-Forte met vol Orchest, waar onder anderen door hem zal worden uitgevoerd de onderstaande door hem-zelven gecomponeerde stukken, als:

GRAND CONCERTO, gecomponeerd en uitgevoerd door

                                        J. Moscheles.

SOUVENIRS d’IRLANDE, door danselfdeu.

MARGHE n’ALEXANDRE, Id. Id.

IMPROVISATION.

De Entrée-Billetten zollen te bekomen zijn op Zaturdag van ’s morgens negen uren, aan de Zaal Amicitia, alwaar eene Lijst ter Inteekening zal voorhanden zijn, à Een Gulden per persoon, terwijl tevens van stonden aan plaatsen kunnen besproken worden.

Bredache courant (November 27, 1835): 2.

***De Heer MOSCHELES, Professor der Koninklijke Muziek-Akademie te Londen, aal de Eer hebben op aanstaanden Zaterdag den 28sten November, alhier in de Zaal AMICITIA te geven: Een Groot CONCERT op de Piano-Forte met vol Orchest, waar onder anderen door hem zal worden uitgevoerd de onderstaande door hem-zelven gecomponeerde stukken, als:

GRAND CONCERTO, gecomponeerd en uitgevoerd door

                                        J. Moscheles.

SOUVENIRS d’IRLANDE, door danselfdeu.

MARGHE n’ALEXANDRE, Id. Id.

IMPROVISATION.

De Entrée-Billetten zollen te bekomen zijn op Zaturdag van ’s morgens negen uren, aan de Zaal Amicitia, alwaar eene Lijst ter Inteekening zal voorhanden zijn, à Een Gulden per persoon, terwijl tevens van stonden aan plaatsen kunnen besproken worden.

(Aanvang ten half seven ure.)

Bredache courant (November 28, 1835): 4.

[Same as issued in Bredache courant on November 27]