26 November 1829

Ignaz Moscheles’ Concert

 

Schleswig


Note: I did not locate any reviews to support that the concert did take happen. It may have been a private soiree.


Charlotte: Die Rückreise wurde ohne Störung mit einem Halt in Flensburg und Schleswig zurückgelegt, wo einige vorher arrangirte Concerte stattfanden. [AML I, 221.]

Advertisements

Kiøbenhavnsposten (November 19, 1829): 750.

Ifølge derom allerede tidligere skeet Indbydelse og hans Løfte derom, vil Moscheles lade sig hore i Schlesvig.

Dagen (November 21, 1829): [2].

Den 25des dennes agter Hr. Professoren allerede at give Concert i Flensborg, den 26de i Slesvig, og den 30te i Hamborg.

Kiøbenhavnsposten (November 23, 1829): 758.

I Løverdags reiste Moscheles allerede herfra, for paa Torsdag og Fredag at give de bestemte Concerter i Flensborg hvorfra og Slesvig.

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende (November 28, 1829): [4].

(Af Kiøbenhavnsposten, den 23de November.)

I Løverdags reiste Moscheles allerede herfra, for paa Torsdag og Fredag at give de bestemte Concerter i Flensborg hvorfra og Slesvig.