16 October 1829

Soiree

 

Copenhagen: Sophienholm Salon by Friederike Brunn

✗Programme

Principal Vocalists: Mrs. Milder-Hauptmann
Principal Instrumentalists: Mr. Moscheles

———————————

Reviews

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende (October 20, 1829): [3].

—Igaar Aftes var ein Soirée paa Sophieholm (Conferentsraad Bruuns Villa ved Frederiksdal) i hvilken Moscheles og Milder-Hauptmann lode sig høre.

Allgemeines Wochenblatt (October 22, 1829): [1].

Kopenhagen den 20. Octbr.

Madame Milder-Hauptmann, Prof. Moscheles und Guillot haben sich neulich in einem Concert bei S. K. H. dem Prinzen Christian, erstere beide auch in einer Soiré auf Sophieholm (Konferenzrath Bruns Villa bei Frederiksdal) hören lassen.

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende (October 24, 1829): [3].

Den 16de Octbr. var en Soire paa Sophieholm (Conferentsraad Bruuns Villa ved Frederiksdal) i hvilken Moscheles og Milder-Hauptmann lode sig høre.